Faktuelle oplysninger

Antal elever og gennemsnitlig klassekvotient:

 
Oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 
Vi har elever fra 0. - 6.klasse og afholder derfor ingen afgangsprøver.
 
Overgangsfrekvens til anden uddannelse:

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
Undervisningsministeriets database

Antal lærere:
 
Oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale