Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

 
Skolens nuværende bygninger er taget i brug i 1988. SFOens lokaler er bygget til i 2002 og taget i brug i januar 2003. Besøgende fortæller os jævnligt, at bygningens lokaler virker lyse og venlige. Bygningen er udnyttet til kip, hvilket gør lokalerne rummelige. Desuden er der mekanisk luftcirkulation med filtrering i alle lokaler.
Klasseværelsernes inventar er af forskellig beskaffenhed, noget nyere noget ældre. Elevernes borde er indstillelige i højden.
Der er køleskabe til elevernes madpakker.
Der er handicaptoilet, og alle lokaler undtaget hemsen, er lettilgængelige uden niveauforskelle.
De sidste år er der gjort en indsats for at styrke fleksibiliteten i undervisningen. For. eks. er der isat dobbeltdøre mellem klasseværelser, så  man let kan ændre organiseringen af eleverne. Desuden har alle elever et "snap" underlag, så man kan skabe en elevarbejdsplads hvor som helst i skolens fysiske miljø, både inden- og udendørs.
 
 
 
Følgende faglokaler er til rådighed:
 
Sløjd, Lokalet er ikke nyt, men fungerer ok.
Billedkunst, lokalet er forholdsvist lille, men har dobbeltdør til sløjdlokalet, så de 2 lokaler kan anvendes på een gang. Vi har en kombineret keramik og glas brændeovn.
Hjemkundskab, lokalet er stort, rummeligt og tidssvarende.
Musik, vi har en pæn samling af musikinstrumenter.
Natur og teknik, Indretningen er moderne.
Hemsen, fleksibelt læringsrum.
Læringscenter (Skolebibliotek), vi har et velfungerende læringscenter.
Hal, skolen har ikke egen hal, men har BorkHallen til rådighed i skolens åbningstid. Hallen ligger lige ved siden af skolen med indgang på skolens område.
Holdlokaler, 2 holdlokaler er til rådighed for pædagogisk holddannelse.
Aula, Skolens aula anvendes til en del af vores fællesarrangementer, forældremøder, morgensamling m.m. Større arrangementer afholdes i hallen.
 
 
Udendørs:
 
Vi har et stort udendørs område med masser af plads. Legepladsen er nyetableret i 2011. Den overholder alle sikkerhedsbestemmelser  og er stor og varieret. I direkte tilknytning til legepladsen er der en fodboldbane i fuld størrelse. På den vestlige side af skolebygningen er der et udepædagogisk område. Her er der en nybygget (2011) bålhytte, hvor der er trådløst net til udendørs brug.
 
 
Svømning:
 
Svømning tilbydes sædvanligvis på 3. årgang, 2 lektioner ugentligt i Tarm Idrætscenter i vinterperioden. Transporten foregår med bus, hvor 2 voksne holder opsyn.
 
IKT:
 
Skolen råder over en del bærbare pcere til undervisningsbrug (ca. 1 til hver anden elev). Der er kablet med trådløst net over hele skolen, og der er Wifi-hotspot til rådighed for gæster. Vi har interaktive tavler i alle klasser. Der er også få tablets til rådighed for elever og lærere. Der er et bredt udvalg af godt undervisningssoftware til rådighed.
 
Medarbejderfaciliteter:
 
Lærerne har valgt at opholde sig i det åbne miljø, tæt på eleverne, i pauserne. Derudover har lærerne egen arbejdsplads til rådighed, ligesom der også stilles en lærer-PC til rådighed for undervisende medarbejdere. Hver medarbejder har personligt aflåseligt skab og plads til overtøj i teamets arbejdsrum. Rygning er ikke tilladt på skolens arealer.